Filter med veckad metallduk är vår specialitet

Vi är specialiserade på att tillverka filterprodukter i veckad metallduk. Metallduken är som en helt vanlig duk vävd av metalltrådar. Den finns i mängder av material där rostfritt och syrafast är de vanligast förekommande. Genom att maskinellt vecka duken och montera den i ett filter blir ytan som kan filtrera oljan och vattnet genom filterhuset upp till 3 gånger större än motsvarande plant filter. Detta är vi specialister på och ganska ensamma i Sverige om att kunna erbjuda.

Veckad metallduk – effektiv filtreringsyta

Filter med veckat metallnät är filterenheter som används inom olika branscher och tillämpningar för effektiv filtrering. Dessa filter består av ett veckat metalltrådsnät som bildar en strukturerad och robust filtermedia.

En viktig fördel med filter där metallduken är veckad är att de erbjuder en större effektiv filtreringsyta jämfört med vanliga cylindriska filterelement. Detta gör att de kan fånga upp och avlägsna föroreningar mer effektivt. Den veckade konstruktionen gör att ytan som filterpatronen kan filtrera olja och vatten blir upp till 3 gånger större än motsvarande plant filter.

Användningsområden

Filter med metallduk som är maskinellt veckad kan användas inom olika industrier, inklusive miljö, kemi, livsmedel, läkemedel, petroleum och vattenbehandling. De är också lämpliga för rening i marina tillämpningar, oljefiltrering med mera.

Tack vare sin robusta struktur och höga kvalitet sådana filter klara av höga temperaturer och tryck. De kan också rengöras genom bakspolning och återanvändas, vilket ger kostnadsbesparingar och minskad avfallshantering.

Fördelar

Jämfört med vanliga cylindriska metallnät kan filter med veckat metallnät resultera i:

  • hög temperaturbeständighet
  • större effektiv filtreringsyta
  • högre flödeskapacitet
  • utmärkt smutshållningsförmåga
  • robust struktur för bättre livslängd

Filter med veckad metallduk är en pålitlig och effektiv lösning för att uppnå högkvalitativ filtrering och säkerställa att processer och system fungerar smidigt och effektivt.

VeckadMetallduk-Grupp

Vill du veta mer om fördelarna med veckad metallduk?