Filter och silar

I vår produktion har vi en komplett anläggning för att tillverka färdiga filter och silar som främst används för filtrering av oljor och vatten.

Produkter

Vi tillverkar filter och silar främst för filtrering av bränsle, oljor och vatten. Vår utrustning är flexibel vilket gör att vi har kapacitet att tillverka kundanpassade filter och silar av hög kvalitet.

Oljefilter

Tillverkningen av filter och silar anpassade för olja används för att avlägsna partiklar, föroreningar och andra oönskade ämnen från oljan för att säkerställa att den är ren och lämplig för användning i olika system. Vi tillverkar både silar för grov filtrering och fin filtrering.

Vi tillverkar oljefilter till fordon

Oljefilter används i olika typer av fordon: traktorer, lastbilar, truckar och skogsmaskiner för att avlägsna partiklar och föroreningar från motorns olja. Det hjälper till att hålla motorn ren och fungerande korrekt genom att förhindra att partiklar skadar de rörliga delarna och minskar friktionen.

Vi har komplett egen produktionsutrustning för att tillverka färdiga filter och silar för filtrering av oljor i olika sammanhang.

Vattenfilter

Vattenfilter används inom olika områden och applikationer för att rena och förbättra kvaliteten på vatten. Det finns olika typer av vattenfilter som används för olika ändamål och med olika filtreringsmetoder. Det kan gälla att avlägsna partiklar, som sand, lera och sediment, från vattnet. Valet av metallduk påverkas av hur små eller stora partiklar man vill fånga upp.

Hur går det till att tillverka filter och silar?

Alla produkter vi tillverkar är kundanpassade efter våra kunders behov men framtagning av själva produkten ansvarar vi för. Det börjar med att vi tillsammans tar fram en design för filtret eller silen baserat på specifika krav och applikationer. Detta inkluderar att bestämma storlek, form, material och metallduk som ska användas. Materialen som vi arbetar med är metalliska (kolstål, rostfritt, mässing) beroende på kraven på filtrens styrka.

När vi är överens om designen tar vi fram en prototyp i rätt material. Vi framställer olika typer av filter, vilket kan vara i form av antingen slät eller veckad metallduk och perforerad plåt. Själva materialberedningen kan innebära att skära, stansa, perforera och forma de olika metallkomponenterna. Alternativt köper vi in färdig duk i rätt dimension.

Här är några av de moment vår produktion har kapacitet att utföra:

  • Bocka plåt till filter
  • Vecka metallduk till filter
  • Stansning av plåt
  • Svetsning – både tig och mig
  • Svarvning
  • Silicongjutning av tätytor

Vid behov kan vi ta fram specialverktyg för att få till en optimal produktion. Därefter sammanfogas de olika komponenterna antingen genom svetsning, lödning eller limning beroende på produktens storlek för att skapa filterhus eller silar. För att förbättra filtrets prestanda eller korrosionsbeständighet ytbehandlar vi vissa filter, till exempel genom beläggning eller galvanisering.

Därefter sker kvalitetskontroll av de tillverkade filtren och silarna.

Kunder

Här är några av de kunder som valt att anlita oss.

Volvo Lastvagnar
Volvo Construction Equipment
BA Trading AB
Atlas Copco
SP Makiner i Ljungby AB
AB Derma
Ultra Fog
LK Armatur AB
Ramson AB
Jemtab Systems AB
Wennström Flow Cont AB
Hultdin System AB
Ecco Finishing
Werk  Radolfzell
Areco Snowsystem AB
Assalub AB
Aquagas Sweden AB
Bufab Group
Aquajet AB
Olssons I Ellös
Jemtab AB